La 12 august 2015, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Președintele ședinței a fost aleasă Vera Caraman. Pe lângă cele 15 chestiuni anunțate din timp, pe ordinea de zi a mai fost inclusă 1 chestiune.

Vezi proiectul Ordinii de zi.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 august 2015, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr. Chestiunea Video
1 Cu privire la constituirea comisiei de licitație a bunurilor proprietate APL. Raportor Oleacu C. 37:30-47:50
2 Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor Braghiș V. 47:51-58:15
3 Cu privire la cererea cet. Tabacari Anatolie privind autentificarea hotarelor terenului din str. Dacilor nr. 14. Raportor Braghiș V. 58:16-1:08:54
4 Cu privire la cererea cet. Petsalidi Karina privind transmiterea în proprietate a sectorului de teren de pe lîngă casa din strada Serghei Lazo nr. 16. Raportor Braghiș V. 1:08:55-1:14:40
5 Cu privire la cererea cet. Ștobert Mariana privind construcția unei anexe la apartamentul nr. 9 din str. 31 August nr. 4. Raportor Braghiș V. 1:14:41-1:15:50
6 Cu privire la cererea cet. Bușueva Nadejda privind construcția unei anexe la apartamentul nr. 9 din str. 31 August nr. 4. Raportor Braghiș V. 1:15:51-1:16:30
7 Cu privire la cererea cet. Crețu Valentina, Ionașcu Marina și Condrea Stela privind construcția unor anexe prin extinderea balcoanelor la casa din str. B.P. Hașdeu nr.3. Raportor Braghiș V. 1:16:31-1:20:30
8 Cu privire la cererea ConsumCoop Budești privind modificarea planului geometric al terenului aferent construcției din str. 31 August nr. 5. Raportor Braghiș V. 1:20:31-1:23:40
9 Cu privire la cererea SA Orange Moldova privind transmiterea în locațiune a unui teren pentru amplasarea unei stații GSM pe terenul cu numărul cadastral 0149108317. Raportor Braghiș V. 1:23:41-1:25:40
10 Cu privire la cererea cet. Ciurea Sergiu privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casă din str. Mateevici nr. 9. Raportor Braghiș V. 1:25:41-1:26:50
11 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 2/9 din 27.02.2014. Raportor Braghiș V. 5:30-37:29
12 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Sătesc Colonița în instanța de judecată. Raportor Braghiș V. 1:26:51-1:40:25
13 Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pe anul 2015. Raportor Glijin O. 1:40:26-1:45:59
14 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița. Raportor Glijin O. 1:46:00-1:47:29
15 Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2015. Raportor Glijin O. 1:47:30-1:50:09
16 Cu privire la rezultatele obținute la postul de poliție S.P. 7 din satul Colonița pentru periada ultimilor șapte luni. 1:50:10

Consiliu12.08.2015