La 12 august 2015, ora 15:00 în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 15 chestiuni.

Informații preluate de pe un panou informativ din sat.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la constituirea comisiei de licitație a bunurilor proprietate APL Oleacu C.
2 Cu privire la formarea bunului imobil Braghiș V.
3 Cu privire la cererea cet. Tabacari Anatolie privind autentificarea hotarelor terenului din str. Dacilor nr. 14 Braghiș V.
4 Cu privire la cererea cet. Petsalidi Karina privind transmiterea în proprietate a sectorului de teren de pe lîngă casa din strada Serghei Lazo nr. 16 Braghiș V.
5 Cu privire la cererea cet. Ștobert Mariana privind construcția unei anexe la apartamentul nr. 9 din str. 31 August nr. 4 Braghiș V.
6 Cu privire la cererea cet. Bușueva Nadejda privind construcția unei anexe la apartamentul nr. 9 din str. 31 August nr. 4 Braghiș V.
7 Cu privire la cererea cet. Crețu Valentina, Ionașcu Marina și Condrea Stela privind construcția unor anexe prin extinderea balcoanelor la casa din str. B.P. Hașdeu nr.3 Braghiș V.
8 Cu privire la cererea ConsumCoop Budești privind modificarea planului geometric al terenului aferent construcției din str. 31 August nr.5 Braghiș V.
9 Cu privire la cererea SA Orange Moldova privind transmiterea în locațiune a unui teren pentru amplasarea unei stații GSM pe terenul cu numărul cadastral 0149108317 Braghiș V.
10 Cu privire la cererea cet. Ciurea Sergiu privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casă din str. Mateevici nr. 9 Braghiș V.
11 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 2/9 din 27.02.2014 Braghiș V.
12 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Sătesc Colonița în instanța de judecată Zaporojan A.
13 Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pe anul 2015 Glijin O.
14 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița Glijin O.
15 Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2015 Glijin O.

OZ_12.08.2015