Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 77-d din 28.10.2011 cu privire la convocarea Consiliului sătesc Colonița în ședința ordinară în data de 4 noiembrie 2011, ora 16.00.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate Oleacu C.
2 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Consiliului local Oleacu C.
3 Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei s. Colonița Oleacu C.
4 Cu privire la constituirea Comisiei Administrative Oleacu C.
5 Cu privire la createa Centrului de creație și agrement al satului Zaporojan A.
6 Cu privire la transmiterea în locațiune Direcței de Poștă a încăperii oficiului poștal 41 Braghiș V.
7 Cu privire la darea în folosință a încăperii auxiliare din blocul ocativ din str. 31 August nr. 4 Oleacu C.
8 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent “Casei de tip model din brigada nr. 2 cu accesorii”, nr cadastral 0149103235 (amplasarea terenului pe hartă) Ghimp Z.
9 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2011 din mijloacele speciale ale soldului disponibil Toacă L.
10 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenului proprietate APL Toacă L.
11 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădiniță Toacă L.
12 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Toacă L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.