La 12 februarie 2015, în sala de ședințe a Primăriei a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Pe lângă cele 17 chestiuni anunțate din timp, pe ordinea de zi a mai fost inclusă 1 chestiune. Președintele ședinței a fost aleasă Lidia Ghimpu.

Mai jos vedeți înregistrarea video a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 februarie 2015, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr. Chestiunea Video
1 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița, raportor Glijin O. 14:46-16:30
2 Cu privire la scutirea părinților de plata de întreținere a copilului la grădiniță, raportor Glijin O. 16:31-21:15
3 Cu privire la majorarea valorii de bilanț a clădirii Liceului Teoretic, raportor Glijin O. 21:16-23:59
4 Cu privire la executarea bugetului s. Colonița pentru anul 2014, raportor Glijin O. 24:00-34:59
5 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2015 din mijloacele soldului disponibil, raportor Glijin O. 35:00-36:54
6 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2015, raportor Glijin O. 36:55-44:30
7 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli și de venituri a bugetului sătesc pentru anul 2015, raportor Glijin O. 44:31-46:20
8 Cu privire la taxele pentru serviciile publice de salubrizare a satului, raportor Braghiș V. 46:21-1:09:40
9 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița 4/5 din 24.06.2014 1:09:41-1:12:55
10 Cu privire la asigurarea ordinii publice pe teritoriul s. Colonița în anul 2014 05:30-14:45
11 Cu privire la efectuarea măsurilor bio-tehnice de reglare numerică a prădătorilor-animalelor dăunătoare 1:12:56-1:14:53
12 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului Sătesc Colonița nr. 9/2 din 04.11.2011 1:14:54-1:16:20
13 Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de arendă a unor terenuri proprietate APL 1:16:21-1:25:30
14 Cu privire la expunerea la licitație de vînzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică APL 1:25:31-1:31:09
15 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Țărnă Alexandru privind anularea deciziei Consiliului Sătesc Colonița 8/3 din 02.12.2014 1:31:10-1:33:44
16 Cu privire la cererea cet. Ceban Fiodor privind modificarea planurilor cadastrale a terenului cu nr. 0149109256 și 0149109154 1:33:45-1:50:40
17 Cu privire la cererea repetată a G.Ț. Moraru Vasile privind transmiterea în arendă a terenului aferent rezervoarelor pentru colectarea deșeurilor organice de la fermă 1:50:41-2:06:59
18 Cu privire la cererea cet. Bîzgu Ion privind recepția construcțiilor accesoriide pe terenul cu numărul cadastral 0149111184 din str. Răsăritului 37 2:07:00-2:09:30

cons12.02