În data de 2 decembrie, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 4 chestiuni.

Informații preluate de pe un panou informativ din sat.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2015 în primă lectură Glijin O.
2 Cu privire la acordarea ajutorului financiar cetățenilor s. Colonița de Ziua Invalizilor Glijin O.
3 Cu privire la cererea cetățeanului Țărnă Alexandru privind vînzarea-cumpărarea sau atribuirea în arendă a terenului aferent casei proprii din str. 31 August nr. 6 Braghiș V.
4 Cu privire la programul de activitate al COnsiliului și al Primăriei s. Colonița în trimestrul I al an 2015 Oleacu C.

OZ_02.12.2014