Se convoacă Consiliul sătesc Colonița în data de 15 octombrie 2014, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 14 chestiuni.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

Informații preluate de pe un panou informativ din sat.

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier a dlui Grigore Ursu Oleacu C.
2 Cu privire la organizarea lucrărilor publice în teritoriu în 2014 Oleacu C.
3 Cu privire la operarea modificărilor în Regulamentului IMSP CS Colonița Caraman A.
4 Desemnarea candidaturilor pentru componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Oleacu C.
5 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare din contul terenului cu numărul cadastral 0149101222 Braghis V.
6 Cu privire la expunerea la licitație a terenurilor proprietate APL Braghis V.
7 Cu privire la cererea cet. Talmazan Stela privind schimbul modului de folosință a clădirii cu numărul cadastral 0149110045.01 dni strada 31 August nr. 6 Braghiș V.
8 Cu privire la cererea cet. Tabacari Valentina Braghiș V.
9 Cu privire la cererea cet. Vozian Olga privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102520 Braghiș V.
10 Cu privire la cererea cet. Negară Constanța privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casa din strada M. Eminescu nr. 23 Braghiș V.
11 Cu privire la cererea cet Negura Andrian privind prelungirea termenului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149205069 Braghiș V.
12 Cu privire la cererea SRL Tumulor Service  privind prestarea serviciilor de tazi pe teritoriul s. Colonița Braghiș V.
13 Cu privire la corelarea bugetului Glijin O.
14 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Glijin O.

cons15.10.2014CSColonita