Pentru data de 23 mai 2014, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Varianta electronică a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 16 mai 2014.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

Ordinea de zi:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la situația social- economică a satului Colonița în anul 2013 Zaporojan A.
2 Cu privire la executarea bugetului s. Colonița pe anul 2013 Glijin O.
3 Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2013 Gumenco E.
4 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și planul de încadrare al gheretelor pe teritoriul satului Colonița Braghiș V.
5 Cu privire la modificări la bugetul s. Colonița pe anul 2014 în partea de venituri și cheltuieli Glijin O.
6 Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei s. Colonița pe anul 2014 Glijin O.
7 Cu privire la operare de modificări în partea de cheltuieli a Grădiniței – creșă nr.24 s. Colonița Glijin O.
8 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița Glijin O.
9 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță Glijin O.
10 Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.1 la Decizia Consiliului sătesc nr.2/1 din 27.02.2014 Glijin O.
11 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2014 din mijloacele fondului disponibil Glijin O..
12 Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate a APL Braghiș V.
13 Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor generale privind selectarea partenerului privat precum și a condițiilor parteneriatului public privat pentru construcția Complexului Sportiv din s. Colonița , mun. Chișinău Braghiș V.
14 Cu privire la aprobarea procesului – verbal nr.1 din 03.04.2014 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru obținerea dreptului de arendă a terenului agricol cu suprafața de 3,2086 ha, cod cadastral 0149205069, s. Colonița, extravilan Braghiș V.
15 Cu privire la cererea cet. Borș Iurie privind construcția unei ferme de crescut iepuri pe terenul cu numărul cadastral 0149203344  Braghiș V.
16 Cu privire la cererea cet. Țărnă Vasile privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149103235  Braghiș V.
17 Cu privire la cererea cet. Tumuruc Luminița privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102115  Braghiș V.
18 Cu privire la cererea cet. Samoila Ludmila privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149105019  Braghiș V.
19 Cu privire la cererea cet. Cireș Eduard privind vânzarea – cumpărarea terenului aferent cu numărul cadastral 0149110048 din str. Tamara Ciobanu 2 (fosta Luminiță)   Braghiș V.
20 Cu privire la cererea SRL ”Polemonium„ privind vânzarea–cumpărarea terenului aferent – farmacie număr cadastral 0149110100  Braghiș V.
21 Cu privire la demersul deținătorilor de caprine și ovine privind amenajarea unei stâne  Braghiș V.
22 Cu privire la cererea cet. Druța Cleopatra, Sîrbu Olesea și Dolghin Raisa privind transmiterea în proprietate a terenului cu nr. cadastral 0149110168 aferent casei din str. Serghei Lazo nr.33   Braghiș V.
23 Cu privire la cererea GȚ ”Moraru V.I” privind transmiterea în arendă a fostelor gropi de la fermă cu terenul aferent   Braghiș V.
24 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ghimp Dumitru privind abrogarea deciziei nr.6/10 din 14.09.2012   Braghiș V.

Download (PDF, 79KB)

CSColonita