În data de 12 august a avut los ședința biroului electoral al secției de votare nr. 1/1-290, satul Colonița, în cadrul căreia a fost aleși președintele, vicereședintele și ecretarul biroului electoral după cum urmează (anexa 1):
Braghiș Vasile – președinte;
Ursu Agafia – vicepreședinte;
Negrescu Irina – secretar.

De asemenea s-a hotărît tirajul buletinelor de vot la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 după cum urmează: total buletine de vot – 2800, inclusiv 2600 în limba de stat, 200 în limba rusă (anexa 2).

A fost înaintată propunerea către Consiliul electoral al circumscripției electorale Municipale nr. 1 de a degreva de atribuțiile de la locul de muncă permanent pentru desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 pe dl. Braghiș Vasile (anexa 3).