Posts Tagged ‘ Primaria ’

Criză instituțională de proporții în Administrația Publică Locală Colonița

De ceva timp, criza instituțională din Administrația Publică Locală Colonița devine tot mai gravă: primarul Zaporojan Angela nu își execută atribuțiile de serviciu, nu comunică instituțional cu unii consilieri locali și cu cetățenii, primăria Colonița foarte încet se…

Read more »

O nouă ședință în dosarul penal privind gardul bisericii la Curtea de Apel Chișinău, 16 mai 2017

În data de 16 mai 2017, ora 14:00 va avea loc cea de-a șasea ședință de judecată în dosarul penal privind gardul bisericii din s. Colonița, în sala nr. 2 a Curții de Apel Chișinău. Obiectul cauzei este articolul…

Read more »

Dosar contravențional contra primarului Zaporojan Angela privind neexecutarea hotarîrii instanței de judecată

În data de 16 mai 2017, va avea loc prima ședință de judecată în dosarul contravențional contra primarului Zaporojan Angela privind neexecutarea hotarîrii instanței de judecată. Ședința va avea loc la Curtea de Apel Chișinău, orele 10:00, în sala…

Read more »

Braghiș Vasile: „neînlocuibilul” funcționar care ocupă trei (uneori chiar cinci) funcții publice în același timp

Braghiș Vasile, este funcționarul „neînlocuibil” care „dispune” de puteri și timp să îndeplinească obligațiile de serviciu pentru două funcții publice în primăria Colonița și o funcție publică în primăria Tohatin. Astfel Braghiș Vasile ocupă în primăria Colonița: – 1…

Read more »

Procurorul a cerut suspendarea din funcție a Angelei Zaporojan, primarul a părăsit PLDM, instanța a refuzat suspendarea

În ședința instanței de fond din 17.09.2015 procurorul, Lealin Iuri, a înaintat demersul privind suspendarea din funcția de primar al s. Colonița, mun. Chișinău a inculpatei, Zaporojan Angela, pînă la soluționarea definitivă a cauzei penale (detalii în…

Read more »

Zaporojan Angela a refuzat să ofere rapoartele de activitate ale angajatilor primariei Colonita

Fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Sătesc Colonița a solicitat primarului Zaporojan Angela, Rapoartele de activitate pe anul de gestiune 2016 ale angajatilor primariei Colonita. În solicitarea respectivă au fost cerute informații despre zece angajați cu funcții…

Read more »

Ianuarie 2017: doar trei informații oficiale ale www.colonita.MD

Pagina web oficială a primăriei Colonița www.colonita.MD, în luna ianuarie 2017 a informat locuitorii satului doar cu trei materiale: – anunț privind două posturi vacante în cadrul primăriei, 5 ianuarie 2017, – Crăciunul sărbătorit la biserica…

Read more »

Împarte și vinde: încă un teren de 5,921 hectare de vînzare

Împarte și vinde. Astfel procedează primarul satului A. Zaporojan la sfîrșit de mandat, cu toate că la început de mandat declara că nu va vinde terenuri. La propunerea primarului A. Zaporojan, consilierii au votat fără…

Read more »

Calitatea notelor informative dă bătăi de cap consilierilor locali

Contabilul primăriei Colonița, Glijin O. o propus examinarea în regim de urgență în cadrul Consiliului Sătesc a unei cereri, deoarece „a parvenit în ziua cînd a avut loc ședința consiliului”. Propunerea dată a trezit nemulțumirea unor consilieri…

Read more »

19 februarie 2015, ședință de judecată: OCT vs Primăria sat. Colonița

Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei s. Colonița, privind anularea dispoziției nr. 96-d din 25.11.2014, cu privire la rectificarea…

Read more »

Registrul Actelor Locale ale primăriei s. Colonița