Posts Tagged ‘ Pamint ’

“Susținerea” agricultorilor din s. Colonița: doar 6 beneficiari de compensații pentru seceta din vară

A fost un an deosebit de dificil pentru agricultori. Seceta a afectat 90% din terenurile din Moldova.  Au fost compromise majoritatea tipurilor de culturi agricole. Cei mai afectați în plan economic au fost totuși fermierii…

Read more »

Fenomenul ce devorează Colonita. Încă o jertfă – terenul pentru Autocros?

Odată cu apariția inițiativei în consiliul local Colonița de a se înregistra terenul pe care au loc competițiile de autocros, pentru a-l putea da legal în arendă, s-ar crede ca lucrurile vor merge în direcția corectă. Mai ales după ce a avut loc…

Read more »

Parteneriat public-privat, sau ce are de pierdut Colonița în cazul neaplicării lui?

La ultima ședință a Consiliului Sătesc Colonița, prin decizia nr 7/4 din 30 octombrie 2012, a fost inițiată procedura de organizare a parteneriatului public-privat, având ca obiect crearea unui complex sportiv situat în s. Colonița în baza terenului sportiv…

Read more »

44 ha de pământ vor fi înregistrate în proprietatea Coloniței

Circa 44 de hectare de teren urmează a fi înregistrate în proprietatea Administrației Publice Locale. Este vorba despre terenurile amplasate între terenul pentru competițiile de autocross și păduricea de la valea raiului. Astfel, în cadrul…

Read more »

Bătut în cuie: destinația terenului unde au loc competiții de autocross – AGRICOLĂ

Bătut în cuie: destinația terenului unde au loc competiții de autocross – AGRICOLĂ

Consilierii locali ai satului Colonița au decis de a stabili pentru bunul nou-format în baza Deciziei nr.2/8 din 16.03.2011 – teren cu numărul cadastral 0149105091, cu suprafața 8,8686 ha, extravilan satul Colonița, modul de folosință…

Read more »

Vom avea stadion ”cu acte în regulă”

Vom avea stadion ”cu acte în regulă”

2 500 lei au fost alocați pentru crearea bunului imobil stadion, care va avea codul cadastral 0149103xxxx. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței consiliului sătesc Colonița din data de 29 februarie 2012 (decizia 1/9).

Read more »

[?!] Grădinița și biserica din Colonița sunt plasate pe terenuri individuale?!

Situație foarte stranie în satul Colonița: două cladiri de menire socială foarte importante se află pe terenuri individuale. În baza de date a portalului www.geoportal.md, terenul cu numărul cadastral 01491100056, pe care se află grădinița…

Read more »

A fost aprobată vînzarea-cumpărerea a 3 terenuri de pămînt

Consiliul Sătesc Colonița a aprobat în cadrul ședinței din data de 14 aprilie 2011 procesele verbale ale Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea-cumpărarea: 1. Teren pentru construcția obiectului de comerț, menire…

Read more »

Repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenurilor – 750,4 mii lei

În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 14 aprilie 2011, mijloacele financiare parvenite de pe urma vînzărilor de terenuri proprietate a primăriei Colonița, au fost repartizate după cum urmează: Primăria – 129,9 mii lei, Liceul…

Read more »

Registrul Actelor Locale ale primăriei s. Colonița