Monitorizarea banilor publici

[DOC] Judecata a obligat primăria Colonița să achite o datorie din anul 2011

În data de 21 ianuarie 2013, Judecătoria Ciocana a emis o hotărâre prin care obligă primăria Colonița să achite o datorie către Cantina Adolescența în sumă de 5 623 lei 40 bani și cheltuieli de judecată în sumă de 270…

Read more »

[DOC] Lista contractelor încheiate și achitate de primăria Colonița în anul 2011

www.colonita.eu face publică lista tuturor contractelor încheiate și achitate de către primăria Colonița cu agenți economici pe perioada anului 2011. Conform documentelor oferite, în anul 2011, primăria Colonița a contractat mărfuri și servicii în sumă de 2 770 384…

Read more »

[VIDEO] Examinare de propuneri pentru bugetul local 2013

În luna decembrie 2012, până la examinarea proiectului de buget a satului pentru anul 2013, un cetățean a venit cu o solicitare către primarul satului și către consiliu de a examina și introduce în bugetul pentru anul…

Read more »

[VIDEO] Colonița nu are voie să știe cum se cheltuie banii publici!

La ședința din 10 ianuarie 2013 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița, reprezentantul portalului www.colonita.eu a fost somat, la inițiativa primarului Angela Zaporojan și a votului majorității comisiei, să nu filmeze activitatea acesteia. La această ședință urma a fi discutat proiectul…

Read more »

Banii publici ai satului Colonița

Mai jos pot fi găsite documente oficiale privind banii publici au satului Colonița. Documentele date sunt aranjate în ordine cronologică, și au fost oferite de către Ministerul Finanțelor al RM, Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău și primăria…

Read more »

Situația financiară a satului Colonița pentru 11 luni din anul 2012

La solicitarea scrisă a portalului web www.colonita.eu, Ministerul de Finanțe al Republicii Moldova a prezentat Raportul operativ privind executarea bugetelor locale pe venituri și cheltuieli de bază și Raportul operativ privind executarea bugetelor locale din contul mijloacelor speciale la 30.11.2012. Răspunsul a fost expediat…

Read more »

[VIDEO] Ședința comisiei buget, finanțe economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița, 26.12.2012

În data de 26 decembrie 2012, începând cu orele 16:00, a avut loc ședința comisiei buget, finanțe economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița. A fost discutată o singură chestiune – proiectul bugetului satului Colonița pentru anul 2013.…

Read more »

4 534 454,76 lei a transferat primăria Colonița către agenții economici în perioada 2011 – noiembrie 2012

În perioada 1 ianuarie – 22 noiembrie 2012, primăria Colonița a efectuat 42 de transferuri către diferiți agenți economici. Suma totală a transferurilor efectuate în perioada dată a fost de 1 764 069,91 lei. Totodată, în aceiași perioadă,…

Read more »

Informații (ne)publice: Executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul III, 2012

La solicitarea scrisă a portalului web www.colonita.eu, Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a prezentat Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul III, 2012. Răspunsul a fost expediat în data de 18.12.2012. Menționăm faptul că…

Read more »

[FISM] Apeductul din sectorul 306 case: reușită sau eșec?

Prin demararea unor proiecte în anul acesta,  Administrației Publice Locale din Colonița  i-a reușit parcă să readucă speranța colonițenilor pentru o mai bună administrare a treburilor comunității. [VIDEO] Adunarea satului privind propunerea de proiect pentru FISM,…

Read more »

Registrul Actelor Locale ale primăriei s. Colonița