Asigurarea ordinii publice în satul Colonița în anul 2012

ComAdm14febÎn cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița, dl. Gumenco Eugen, șef de post, a prezentat o notă informativă cu privire la rezultatele obținute la postul de poliție Colonița SP-7 CPs Ciocana pe teritoriul s. Colonița în perioada anului 2012.

Decizia nr. 3/2 din „Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2012” precum și Nota Informativă poate fi găsită în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (paginile 29-31).

* * * * *

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie
Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2012

Postul de poliție Colonița  este o subdiviziune structurală simplă a poliției de ordine publică, ce face parte din casrul sectorului de poliție nr.7 al CP s Ciocana, care-și exercită atribuțiile de combatere a criminalității și menținerii ordinii publice în localitățile rurale.PP Colonița deservește s.Colonița ,2 ÎP cu o populație de peste 3840 cetățeni, unde sunt amplasate 7 blocuri locative și peste 1240 de case la sol .La fel sunt amplasate o instituție de învățămînt, o grădiniță și 32 de agenți economici.

Referindu-mă la inspectarea spațiului  locativ amplasat pe teritoriul deservit de PP Colonița pe perioada de activitate aanului 2012 arată că,s-au efectuat mai multe măsuri profilactice.Însă pe parcursul a 12 luni ale anului 2012 pe teritoriul PP Colonița au fost înregistrate 17 infracțiuni, dintre care au fost descoperite 10, procentul descoperitii constituie 58,8%.

Sarcina  de bază a PP Colonița  este profilaxia generală și individuală,menținerea ordinei publice și combaterea criminalității în sectorul deservit.

Întru preîntîmpinarea și profilaxia infracțiunilor,de către colaboratorii postului de poliție a fost efectuat, în perioada a 12  luni  ale anului 2012 ,un anumit lucru  individual- profilactic cu persoanele aflate la evidență și anume:

Au fost verificate și petrecute convorbiri cu caracter profilactic:
– persoane cu anticedente penale – 2,
– scandaliști  familiari – 6,
– consumatori de droguri – 0,
– alcoolici – 10,
– bolnavi psihic – 2,
– condamnați  condițional  – 1,
– minori la evidență – 2,
– posesori de arme în total – 88.

Deasemenea analiza efectuată pe indicii de lucru pe perioada de activitate a 12 luni 2012 , denotă că,problema furturilor pe teritoriul   deservit   rămîne a fi una dintre cele mai importante.

Referindu-ne la practica administrativă,de către colaboratorii PP Colonița au fost întocmite diverse procese contravenționale pe diverse tipuri  de contravenții.

Astfel reeșind din cele expuse mai sus PPColonița al SP -7 al CpsCiocana,învederea menținerii ordinii publice în sector și a combaterii fenomenului criminal ca sarcini de bază preconizează următoarele:
– continuarea eficientă a lucrului de profilaxie cu contingentul special aflat la evidență, predispus la săvîrșirea infracțiunilor și încălcărilor de ordine publică și în vederea neadmiterii săvîrșirii  infracțiunilor,
– Finisarea totală a inspectării  fondului locativ amplasat pe sectorul   administrativ  deservit,care va avea ca rezultat  menținerea  situației operative la control,
– Folosirea tuturor  mijloacelor legale pentru ridicarea autorității ofițerului operativ de sector pe sectorul administrativ deservit și reacționarea promtă la sesizările cetățenilor în vederea stabilirii și descoperirii infracțiunilor țși a altor încălcări de legislație. 

        Gumenco Eugen, șeful postului de poliție

Distribuie

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Scrie-ți părerea

comentarii

Tags:

Registrul Actelor Locale ale primăriei s. Colonița